DDC 003.040
Tác giả CN Jiang, Liping
Nhan đề HSK标准教程. 4 上 : Standard course / 姜丽萍主编
Lần xuất bản 1st edition
Thông tin xuất bản 北京 : 北京语言大学出版社, 2014
Mô tả vật lý 142 tr. ; cm.
Địa chỉ HIU 1Kho sách Trung Quốc(1): 50100041
000 00000nam#a2200000u##4500
00125455
00212
00407D9E4F1-0DFD-4472-86D4-D969A3F4F888
005202403260923
008240325s2014 vm chi
0091 0
020 |a9787561939031|c1049000
039|y20240326092408|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a003.040|bJ611 - L764
100 |aJiang, Liping
245 |aHSK标准教程. 4 上 : |bStandard course / |c姜丽萍主编
250|a1st edition
260 |a北京 : |b北京语言大学出版社, |c2014
300 |a142 tr. ; |ccm.
691 |aTrung Quốc học
852|aHIU 1|bKho sách Trung Quốc|j(1): 50100041
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2024/tháng 3/vu/26/8thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Item Location Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 50100041 Kho sách Trung Quốc 003.040 J611 - L764 Trung Quốc 1

Không có liên kết tài liệu số nào