DDC 003.044
Tác giả CN Hu, Bo
Nhan đề 汉语听力教程. 第二册 : Chinese Listening Course. Volume 2 Study reference / 胡波,杨雪梅编著
Lần xuất bản 1st edition
Thông tin xuất bản 北京 : 北京语言大学出版社, 2020
Mô tả vật lý 188 tr. ; cm.
Địa chỉ HIU 1Kho sách Trung Quốc(1): 50100045
000 00000nam#a2200000u##4500
00125459
00212
004A4A42A72-10E1-440B-A3F0-9A0378E6C7FA
005202403260948
008240325s2020 vm chi
0091 0
020 |a9787561955956|c1008000
039|y20240326094830|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a003.044|bH874 - B662
100 |aHu, Bo
245 |a汉语听力教程. 第二册 : |bChinese Listening Course. Volume 2 Study reference / |c胡波,杨雪梅编著
250|a1st edition
260 |a北京 : |b北京语言大学出版社, |c2020
300 |a188 tr. ; |ccm.
691 |aTrung Quốc học
852|aHIU 1|bKho sách Trung Quốc|j(1): 50100045
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2024/tháng 3/vu/26/11thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Item Location Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 50100045 Kho sách Trung Quốc 003.044 H874 - B662 Trung Quốc 1

Không có liên kết tài liệu số nào