DDC 003.045
Tác giả CN Huang Borong
Nhan đề 现代汉语. 上册 : Chinese Listening Course. Volume 2 Study reference / 黄伯荣,廖序东主编
Lần xuất bản 6th edition
Thông tin xuất bản 北京 : 高等教育出版社, 2017
Mô tả vật lý 273 tr. ; cm.
Địa chỉ HIU 1Kho sách Trung Quốc(1): 50100046
000 00000nam#a2200000u##4500
00125489
00212
0046301A92C-F5D3-43C7-ABB2-22556AC67D6E
005202404010812
008240325s2017 vm chi
0091 0
020 |a9787040465938|c774000
039|y20240401081209|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a003.045|bH874 - B736
100 |aHuang Borong
245 |a现代汉语. 上册 : |bChinese Listening Course. Volume 2 Study reference / |c黄伯荣,廖序东主编
250|a6th edition
260 |a北京 : |b高等教育出版社, |c2017
300 |a273 tr. ; |ccm.
691 |aTrung Quốc học
852|aHIU 1|bKho sách Trung Quốc|j(1): 50100046
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2024/tháng 4/vũ/1/1thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Item Location Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 50100046 Kho sách Trung Quốc 003.045 H874 - B736 Trung Quốc 1

Không có liên kết tài liệu số nào