DDC 003.046
Tác giả CN Su, Yingxia
Nhan đề 汉语口语速成 : Short-term Spoken Chinese. 下 Vol.2. 入门篇 Threshold / 马箭飞主编 ; 苏英霞,翟艳编著
Lần xuất bản 2nd edition
Thông tin xuất bản 北京 : 北京语言大学出版社, 2005
Mô tả vật lý 189 tr. ; cm.
Địa chỉ HIU 1Kho sách Trung Quốc(1): 50100047
000 00000nam#a2200000u##4500
00125490
00212
0046C5C385F-E0C7-48D9-B5CF-4EBFDDDE1118
005202404010819
008240325s2005 vm chi
0091 0
020|a9787561913659|c769000
039|a20240401081910|bvulh|y20240401081823|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a003.046|bS938 - Y519
100 |aSu, Yingxia
245 |a汉语口语速成 : |bShort-term Spoken Chinese. 下 Vol.2. 入门篇 Threshold / |c马箭飞主编 ; 苏英霞,翟艳编著
250|a2nd edition
260 |a北京 : |b北京语言大学出版社, |c2005
300 |a189 tr. ; |ccm.
691 |aTrung Quốc học
852|aHIU 1|bKho sách Trung Quốc|j(1): 50100047
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2024/tháng 4/vũ/1/2thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Item Location Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 50100047 Kho sách Trung Quốc 003.046 S938 - Y519 Trung Quốc 1

Không có liên kết tài liệu số nào