DDC 658.57
Tác giả CN Nguyễn, Xuân Hưng
Nhan đề Tư duy thiết kế / Nguyễn Xuân Hưng
Thông tin xuất bản Đồng Nai, 2022
Mô tả vật lý 250 tr. ; cm.
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000ui#4500
00124142
00228
0040F86D69A-30E1-4FB6-BB51-A424081B3235
005202312210933
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|a20231221093353|btamnt|y20231221092936|ztamnt
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a658.57|bN576 - H936
100 |aNguyễn, Xuân Hưng
245 |aTư duy thiết kế / |cNguyễn Xuân Hưng
260 |aĐồng Nai, |c2022
300 |a250 tr. ; |ccm.
691 |aThiết kế đồ họa
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
890|a0|b0|c1|d1