DDC 658.4012
Tác giả CN Osterwalder, Alex
Nhan đề Thiết kế giải pháp giá trị Cách tạo ra sản phẩm và dịch vụ mà khách hàng mong muốn : Value proposition design / Alex Osterwalder, Yves Pigneur, Greg Bernarda, Alan Smith; Nguyễn Thụy Khánh Chương dịch
Thông tin xuất bản H. : Công thương, 2022
Mô tả vật lý 311 tr. ; cm.
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(3): 10122146-8
000 00000nam#a2200000ui#4500
00124831
00228
004FDAB4413-C119-4073-A5BB-1177613DFC37
005202401171432
008081223s2022 vm| vie
0091 0
020 |a9786043621884|c339000
039|a20240117143232|bvulh|y20240117143038|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a658.4012|bO855 - A374
100 |aOsterwalder, Alex
245 |aThiết kế giải pháp giá trị Cách tạo ra sản phẩm và dịch vụ mà khách hàng mong muốn : |bValue proposition design / |cAlex Osterwalder, Yves Pigneur, Greg Bernarda, Alan Smith; Nguyễn Thụy Khánh Chương dịch
260 |aH. : |bCông thương, |c2022
300 |a311 tr. ; |ccm.
691 |aCông nghệ thông tin
691|aThiết kế đồ họa
691|aTruyền thông đa phương tiện
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(3): 10122146-8
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2024/tháng 1/17/23thumbimage.jpg
890|a3|b1|c0|d0
Dòng Mã vạch Item Location Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10122146 Kho sách chuyên ngành 658.4012 O855 - A374 Thiết kế đồ họa 1
2 10122147 Kho sách chuyên ngành 658.4012 O855 - A374 Thiết kế đồ họa 2
3 10122148 Kho sách chuyên ngành 658.4012 O855 - A374 Thiết kế đồ họa 3

Không có liên kết tài liệu số nào