DDC 658.827
Tác giả CN Landa, Robin
Tác giả TT Trường Đại học FPT
Nhan đề Thiết kế trải nghiệm thương hiệu Kiến tạo hệ thống trải nghiệm thương hiệu ấn tượng : Designing brand experiences / Robin Landa; Đại học FPT dịch
Lần xuất bản Tái bản lần 9
Thông tin xuất bản H. : Bách khoa Hà Nội, 2023
Mô tả vật lý 695 tr. ; cm.
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(3): 10122155-7
000 00000nam#a2200000ui#4500
00124843
00228
0049CFCB8DC-F460-4DED-B27E-D32C404F6D06
005202401171655
008081223s2023 vm| vie
0091 0
020 |a9786049875236|c198000
039|y20240117165545|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a658.827|bL253 - R655
100 |aLanda, Robin
110|aTrường Đại học FPT
245 |aThiết kế trải nghiệm thương hiệu Kiến tạo hệ thống trải nghiệm thương hiệu ấn tượng : |bDesigning brand experiences / |cRobin Landa; Đại học FPT dịch
250|aTái bản lần 9
260 |aH. : |bBách khoa Hà Nội, |c2023
300 |a695 tr. ; |ccm.
691 |aCông nghệ thông tin
691|aThiết kế đồ họa
691|aTruyền thông đa phương tiện
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(3): 10122155-7
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2024/tháng 1/17/26thumbimage.jpg
890|a3|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Item Location Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10122155 Kho sách chuyên ngành 658.827 L253 - R655 Thiết kế đồ họa 1
2 10122156 Kho sách chuyên ngành 658.827 L253 - R655 Thiết kế đồ họa 2
3 10122157 Kho sách chuyên ngành 658.827 L253 - R655 Thiết kế đồ họa 3

Không có liên kết tài liệu số nào