DDC 301.1609
Tác giả CN Đỗ, Thị Thu Hằng
Nhan đề Giáo trình tổ chức sản xuất sản phẩm truyền thông đại chúng / Đỗ Thị Thu Hằng
Thông tin xuất bản H. : Thông tin và truyền thông, 2022
Mô tả vật lý 205 tr. ; cm.
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(3): 10122461-3
000 00000nam#a2200000ui#4500
00124964
00228
0043971B2EE-16AB-4C88-92EB-85A6EDB84908
005202401220909
008081223s2022 vm| vie
0091 0
020 |a9786048074531|c120000
039|y20240122090923|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a301.1609|bĐ631 - H239
100 |aĐỗ, Thị Thu Hằng
245 |aGiáo trình tổ chức sản xuất sản phẩm truyền thông đại chúng / |cĐỗ Thị Thu Hằng
260 |aH. : |bThông tin và truyền thông, |c2022
300 |a205 tr. ; |ccm.
691 |aThiết kế đồ họa
691|aQuan hệ công chúng
691|aTruyền thông đa phương tiện
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(3): 10122461-3
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2024/tháng 1/22/6thumbimage.jpg
890|a3|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Item Location Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10122461 Kho sách chuyên ngành 301.1609 Đ631 - H239 Thiết kế đồ họa 1
2 10122462 Kho sách chuyên ngành 301.1609 Đ631 - H239 Thiết kế đồ họa 2
3 10122463 Kho sách chuyên ngành 301.1609 Đ631 - H239 Thiết kế đồ họa 3

Không có liên kết tài liệu số nào