DDC 006.696
Tác giả CN Derakhshani, Randi L.
Tác giả TT Trường Đại học FPT
Nhan đề Cơ bản về Autodesk 3Ds Max 2016. Autodesk 3Ds Max 2016 / Tập 1, Thiết kế tạo hình cơ bản và nâng cao : Randi L. Derakhshani, Dariush Derakhshami; Nguyễn Quỳnh Anh dịch
Thông tin xuất bản H. : Bách khoa Hà Nội, 2022
Mô tả vật lý 213 tr. ; cm.
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(3): 10122523-5
000 00000nam#a2200000ui#4500
00124985
00228
0042871F828-1291-4965-A388-A0595A43A30E
005202401221422
008081223s2022 vm| vie
0091 0
020 |a9786043168426|c149000
039|y20240122142227|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a006.696|bD427 - R191
100 |aDerakhshani, Randi L.
110 |aTrường Đại học FPT
245 |aCơ bản về Autodesk 3Ds Max 2016. |nTập 1, |pThiết kế tạo hình cơ bản và nâng cao : |bAutodesk 3Ds Max 2016 / |cRandi L. Derakhshani, Dariush Derakhshami; Nguyễn Quỳnh Anh dịch
260 |aH. : |bBách khoa Hà Nội, |c2022
300 |a213 tr. ; |ccm.
691 |aThiết kế đồ họa
691|aCông nghệ thông tin
691|aThương mại điện tử
691|aTruyền thông đa phương tiện
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(3): 10122523-5
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2024/tháng 1/22/25thumbimage.jpg
890|a3|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Item Location Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10122523 Kho sách chuyên ngành 006.696 D427 - R191 Công nghệ thông tin 1
2 10122524 Kho sách chuyên ngành 006.696 D427 - R191 Công nghệ thông tin 2
3 10122525 Kho sách chuyên ngành 006.696 D427 - R191 Công nghệ thông tin 3

Không có liên kết tài liệu số nào