DDC 747
Tác giả CN Pays, Amanda
Nhan đề Open house : Reinventing space for simple living / Amanda Pays, Corbin Bernsen
Thông tin xuất bản Layton, Utah : Gibbs Smith, 2017
Mô tả vật lý 174 tr. ; 26 cm.
Từ khóa tự do Thiết kế nội thất
Từ khóa tự do Dự án nội thất
Từ khóa tự do Không gian sống
Từ khóa tự do Thiết kế đồ họa
Từ khóa tự do Thiết kế thời trang
Môn học Dự án nội thất cải tạo
Tác giả(bs) CN Bernsen, Corbin
Địa chỉ HIU 1Kho sách ngoại văn(1): 10112254
000 00000nam#a2200000u##4500
00115366
00228
00422D84EB4-DCB8-469A-BB88-D9535AA025AA
005202305091429
008220207s2017 vm eng
0091 0
020 |a9781423647355|c831.000 VNĐ
039|a20230509142906|bvulh|c20220209092108|dvulh|y20190604162209|zdiepbnh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |aeng
044 |aenk
082 |a747|bA484
100 |aPays, Amanda
245 |aOpen house : |bReinventing space for simple living / |cAmanda Pays, Corbin Bernsen
260 |aLayton, Utah : |b Gibbs Smith, |c2017
300 |a174 tr. ; |c26 cm.
653 |aThiết kế nội thất
653 |aDự án nội thất
653 |aKhông gian sống
653|aThiết kế đồ họa
653|aThiết kế thời trang
690 |aDự án nội thất cải tạo
691 |aThiết kế nội thất
691|aThiết kế đồ họa
691|aThiết kế thời trang
700 |aBernsen, Corbin
852|aHIU 1|bKho sách ngoại văn|j(1): 10112254
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2019/thang 6/040619d/13thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Item Location Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10112254 Kho sách ngoại văn 747 A484 Thiết kế đồ họa 1

Không có liên kết tài liệu số nào