DDC 006.686
Tác giả CN Wood, Brian
Nhan đề Adobe illustrator CC 2014 release / Brian Wood
Thông tin xuất bản California : Adobe Press, 2015
Mô tả vật lý 465 tr. ; 24 cm.
Tóm tắt Adobe Illustrator CC is the industry-standard illustrator application print, multimedia, and online graphics. Whether you are a designer or a technical illustrator producing artwork for prit publishing, an artist producing multimedia graphics, or a creator of web pages or online content, Adobe Illustrator offers you the tools you need to get professional-quality result.
Từ khóa tự do Adobe
Từ khóa tự do Thiết kế
Từ khóa tự do Vẽ
Từ khóa tự do Thiết kế đồ họa
Từ khóa tự do Thiết kế thời trang
Môn học Adobe Illustrator
Địa chỉ HIU 1Kho sách ngoại văn(1): 10112268
000 00000nam#a2200000u##4500
00115376
00228
004909BE421-0044-4F0E-9761-DA1CF0A7FAE0
005202202071555
008220207s2015 vm eng
0091 0
020 |a9780133905656
020|c2.175.000 VNĐ
039|a20220209092100|bvulh|c20220209090952|dvulh|y20190605110241|zdiepbnh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |aeng
044 |aus
082 |a006.686|bB849
100 |aWood, Brian
245 |aAdobe illustrator CC 2014 release / |cBrian Wood
260 |aCalifornia : |bAdobe Press, |c2015
300 |a465 tr. ; |c24 cm.
520 |aAdobe Illustrator CC is the industry-standard illustrator application print, multimedia, and online graphics. Whether you are a designer or a technical illustrator producing artwork for prit publishing, an artist producing multimedia graphics, or a creator of web pages or online content, Adobe Illustrator offers you the tools you need to get professional-quality result.
653 |aAdobe
653 |aThiết kế
653 |aVẽ
653|aThiết kế đồ họa
653|aThiết kế thời trang
690|aAdobe Illustrator
691|aThiết kế nội thất
691|aThiết kế đồ họa
691|aThiết kế thời trang
852|aHIU 1|bKho sách ngoại văn|j(1): 10112268
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2019/thang 6/050619d/4thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Item Location Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10112268 Kho sách ngoại văn 006.686 B849 Thiết kế đồ họa 1

Không có liên kết tài liệu số nào