DDC 133.337
Tác giả CN Godwin, Sabrina
Nhan đề Feng shui made simple : The beginner's guide to feng shui for wealth, health, and love / Sabrina Godwin
Thông tin xuất bản Lexington : CAC Publishing LLC, 2018
Mô tả vật lý 74 tr. ; 21 cm.
Từ khóa tự do Thiết kế nội thất
Từ khóa tự do Hướng dẫn xem phong thủy
Từ khóa tự do Phong thủy
Từ khóa tự do Thiết kế đồ họa
Từ khóa tự do Thiết kế thời trang
Môn học Phong thủy học
Địa chỉ HIU 1Kho sách ngoại văn(1): 10112277
000 00000nam#a2200000u##4500
00115384
00228
004DF73AD55-F161-4F4C-B71C-8D3D7A32A69A
005202202071601
008220207s2018 vm eng
0091 0
020 |a9781948489355|c644.000 VNĐ
039|a20220209092109|bvulh|c20220209091002|dvulh|y20190605144114|zdiepbnh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |aeng
044 |aenk
082 |a133.337|bS118
100 |aGodwin, Sabrina
245 |aFeng shui made simple : |bThe beginner's guide to feng shui for wealth, health, and love / |cSabrina Godwin
260 |aLexington : |bCAC Publishing LLC, |c2018
300 |a74 tr. ; |c21 cm.
653 |aThiết kế nội thất
653 |aHướng dẫn xem phong thủy
653 |aPhong thủy
653|aThiết kế đồ họa
653|aThiết kế thời trang
690 |aPhong thủy học
691 |aThiết kế nội thất
691|aThiết kế đồ họa
691|aThiết kế thời trang
852|aHIU 1|bKho sách ngoại văn|j(1): 10112277
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2019/thang 6/050619d/12thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Item Location Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10112277 Kho sách ngoại văn 133.337 S118 Thiết kế đồ họa 1

Không có liên kết tài liệu số nào