DDC 792.027
Tác giả CN Kim, Pineda Dianne
Nhan đề K - pop style : Fashion, Skin - Care, Make - up, Lifestyle, and more / Dianne Pineda- kim
Thông tin xuất bản New york : Racehorse publishing, 2019
Mô tả vật lý 99 tr. ; 26 cm.
Từ khóa tự do Trang phục dạo phố
Từ khóa tự do Thiết kế thời trang
Từ khóa tự do Thiết kế thời trang
Môn học Thiết kế trang phục dạo phố - thể thao
Địa chỉ HIU 1Kho sách ngoại văn(1): 10112342
000 00000nam#a2200000u##4500
00115430
00261
004D9438BC2-9CE0-464D-B258-671AB854FBE9
005202202091025
008220209s2019 vm eng
0091 0
020 |a9781631584046|c609.000 VNĐ
039|a20220209102826|bvulh|c20220209093224|dvulh|y20190622103026|zhoaitm
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |aeng
044 |aenk
082 |a792.027|bD538
100 |aKim, Pineda Dianne
245 |aK - pop style : |bFashion, Skin - Care, Make - up, Lifestyle, and more / |cDianne Pineda- kim
260 |aNew york : |bRacehorse publishing, |c2019
300 |a99 tr. ; |c26 cm.
653 |aTrang phục dạo phố
653 |aThiết kế thời trang
653|aThiết kế thời trang
690 |aThiết kế trang phục dạo phố - thể thao
691 |aThiết kế thời trang
691|aThiết kế thời trang
852|aHIU 1|bKho sách ngoại văn|j(1): 10112342
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2019/thang 6/2206/6thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Item Location Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10112342 Kho sách ngoại văn 792.027 D538 Thiết kế thời trang 1

Không có liên kết tài liệu số nào