DDC 741.6023
Tác giả CN Shaughnessy, Adrian
Nhan đề How to be a graphic designer, without losing your soul / Adrian Shaughnessy
Lần xuất bản New Ed
Thông tin xuất bản New York : Princeton Architectural Press, 2010
Mô tả vật lý 176 tr. ; 23 cm.
Từ khóa tự do Nghệ thuật thiết kế
Từ khóa tự do Đồ họa
Từ khóa tự do Thiết kế đồ họa
Từ khóa tự do Thiết kế đồ họa
Từ khóa tự do Thiết kế thời trang
Môn học Thiết kế Catalogue & Brochure
Địa chỉ HIU 1Kho sách ngoại văn(1): 10112376
000 00000nam#a2200000u##4500
00115438
00228
004589CE729-7E0F-4A0E-8230-3BBB50EBAB65
005202202071529
008220207s2010 vm eng
0091 0
020 |a9781568989839|c1.062.000 VNĐ
039|a20220209092052|bvulh|c20220209090942|dvulh|y20190708130459|zdiepbnh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |aeng
044 |aenk
082 |a741.6023|bA243 - S533
100 |aShaughnessy, Adrian
245 |aHow to be a graphic designer, without losing your soul / |cAdrian Shaughnessy
250 |aNew Ed
260 |aNew York : |b Princeton Architectural Press, |c2010
300 |a176 tr. ; |c23 cm.
653 |aNghệ thuật thiết kế
653 |aĐồ họa
653 |aThiết kế đồ họa
653|aThiết kế đồ họa
653|aThiết kế thời trang
690 |aThiết kế Catalogue & Brochure
691 |aThiết kế đồ họa
691|aThiết kế đồ họa
691|aThiết kế thời trang
852|aHIU 1|bKho sách ngoại văn|j(1): 10112376
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2019/thang 7/080719d/2thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Item Location Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10112376 Kho sách ngoại văn 741.6023 A243 - S533 Thiết kế đồ họa 1

Không có liên kết tài liệu số nào