DDC 658.83
Tác giả CN Đinh, Tiên Minh
Nhan đề Giáo trình marketing căn bản / Đinh Tiên Minh, Quách Thị Bửu Châu, Nguyễn Văn Trưng...
Thông tin xuất bản H. : Lao động, 2014
Mô tả vật lý 282 tr. ; 24 cm.
Tóm tắt Giới thiệu bản chất marketing thông qua các khái niệm, vai trò và vị trí của marketing, cách thức xác lập chiến lược chung, kế hoạch tổ chức bộ máy thực hiện và kiểm tra marketing; Các quyết định về sản phẩm về giá bán; Quyết dịnh về việc phân phối
Từ khóa tự do Giáo trình marketing
Từ khóa tự do Marketing căn bản
Từ khóa tự do Tiếp thị
Từ khóa tự do Quản trị kinh doanh
Từ khóa tự do Kế toán
Từ khóa tự do Thiết kế thời trang
Từ khóa tự do Tài chính ngân hàng
Tác giả(bs) CN Quách, Thị Bửu Châu
Địa chỉ HIU 1Kho sách ngoại văn(5): 10115362-6
000 00000nam#a2200000u##4500
00115740
00224
0048318D783-8B1C-4BDD-A9F2-7E0F86DA4DB6
005202311110828
008220602s2014 vm eng
0091 0
020 |c75.000 VNĐ
039|a20231111120015|bvulh|c20231111082839|dvulh|y20191010135344|zhoaitm
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a658.83|bĐ584 - M664
100 |aĐinh, Tiên Minh
245 |aGiáo trình marketing căn bản / |cĐinh Tiên Minh, Quách Thị Bửu Châu, Nguyễn Văn Trưng...
260 |aH. : |bLao động, |c2014
300 |a282 tr. ; |c24 cm.
520 |aGiới thiệu bản chất marketing thông qua các khái niệm, vai trò và vị trí của marketing, cách thức xác lập chiến lược chung, kế hoạch tổ chức bộ máy thực hiện và kiểm tra marketing; Các quyết định về sản phẩm về giá bán; Quyết dịnh về việc phân phối
653 |aGiáo trình marketing
653 |aMarketing căn bản
653 |aTiếp thị
653|aQuản trị kinh doanh
653|aKế toán
653|aThiết kế thời trang
653|aTài chính ngân hàng
691|aQuản trị kinh doanh
691|aLogistics và Quản lý chuỗi cung ứng
691|aKế toán
691|aThiết kế thời trang
691|aTài chính ngân hàng
700 |aQuách, Thị Bửu Châu
852|aHIU 1|bKho sách ngoại văn|j(5): 10115362-6
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2019/thang 10/101019d/7thumbimage.jpg
890|a5|b29|c0|d0
Dòng Mã vạch Item Location Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10115362 Kho sách ngoại văn 658.83 Đ584 - M664 Quản trị kinh doanh 1
2 10115363 Kho sách ngoại văn 658.83 Đ584 - M664 Quản trị kinh doanh 2
3 10115364 Kho sách ngoại văn 658.83 Đ584 - M664 Quản trị kinh doanh 3
4 10115365 Kho sách ngoại văn 658.83 Đ584 - M664 Quản trị kinh doanh 4
5 10115366 Kho sách ngoại văn 658.83 Đ584 - M664 Quản trị kinh doanh 5

Không có liên kết tài liệu số nào