DDC 641.59597
Tác giả CN Trần, Thị Hiền Minh
Nhan đề Thơm thảo xôi chè : 30 thức quà ngọt ngào hương đồng gió nội / Trần Thị Hiền Minh
Thông tin xuất bản H. : Thế giới, 2023
Mô tả vật lý 139 tr. ; cm.
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(3): 10122393-5
000 00000nam#a2200000ui#4500
00124943
00239
004D104ADE3-7A52-4D1D-A5E3-F17226DEAD00
005202401201408
008081223s2023 vm| vie
0091 0
020 |a9786043924602|c195000
039|y20240120140805|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a641.59597|bT772 - M664
100 |aTrần, Thị Hiền Minh
245 |aThơm thảo xôi chè : |b30 thức quà ngọt ngào hương đồng gió nội / |cTrần Thị Hiền Minh
260 |aH. : |bThế giới, |c2023
300 |a139 tr. ; |ccm.
691 |aQuản trị khách sạn
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(3): 10122393-5
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2024/tháng 1/20/23thumbimage.jpg
890|a3|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Item Location Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10122393 Kho sách chuyên ngành 641.59597 T772 - M664 Quản trị khách sạn 1
2 10122394 Kho sách chuyên ngành 641.59597 T772 - M664 Quản trị khách sạn 2
3 10122395 Kho sách chuyên ngành 641.59597 T772 - M664 Quản trị khách sạn 3

Không có liên kết tài liệu số nào