DDC 799.6
Tác giả CN Kandatnpully, Jay
Nhan đề Service quality management in hospitality tourism and leisure / Jay Kandatnpully, Connie Mok, Beverley Sparks
Thông tin xuất bản New York : Routledge, 2001
Mô tả vật lý 339 tr. ; cm.
Địa chỉ HIU 1Kho sách ngoại văn(1): 10201943
000 00000nam#a2200000ui#4500
00125065
00239
004BA93243D-DAAD-42C0-87A6-3D4C9ABB581E
005202401260816
008240126s2001 vm eng
0091 0
020 |a978011417|c2117000
039|a20240126081637|bvulh|y20240126081608|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a799.6|bK162 - J421
100 |aKandatnpully, Jay
245 |aService quality management in hospitality tourism and leisure / |cJay Kandatnpully, Connie Mok, Beverley Sparks
260 |aNew York : |bRoutledge, |c2001
300 |a339 tr. ; |ccm.
691 |aQuản trị khách sạn
691|aQuản trị du lịch và lữ hành
852|aHIU 1|bKho sách ngoại văn|j(1): 10201943
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2024/tháng 1/26/3thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Item Location Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10201943 Kho sách ngoại văn 799.6 K162 - J421 Quản trị khách sạn 1

Không có liên kết tài liệu số nào