DDC 647.94068
Tác giả CN Gee, Chuck Y.
Nhan đề World of resorts : from development to management / Chuck Yim Gee
Lần xuất bản 3rd edition
Thông tin xuất bản Lansing, Mich : American Hotel & Lodging Educational Institute, 2010
Mô tả vật lý 583 tr. ; cm.
Địa chỉ HIU 1Kho sách ngoại văn(1): 10201989
000 00000nam#a2200000ui#4500
00125166
00239
00400D8EA7E-172D-4516-AE09-FB14FB9AE5F4
005202402241339
008240224s2010 vm eng
0091 0
020 |a9780866123464|c4271000
039|y20240224133935|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a647.94068|bG297 - C559
100 |aGee, Chuck Y.
245 |aWorld of resorts : |bfrom development to management / |cChuck Yim Gee
250 |a3rd edition
260 |aLansing, Mich : |bAmerican Hotel & Lodging Educational Institute, |c2010
300 |a583 tr. ; |ccm.
691 |aQuản trị khách sạn
852|aHIU 1|bKho sách ngoại văn|j(1): 10201989
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2024/tháng 2/24/11thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Item Location Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10201989 Kho sách ngoại văn 647.94068 G297 - C559 Quản trị khách sạn 1

Không có liên kết tài liệu số nào