DDC
Tác giả CN Dimitrios, Buhalis
Nhan đề Smart Hospitality Interconnectivity and Interoperability towards an Ecosystem / Dimitrios Buhalis, Rosanna Leung
Mô tả vật lý 29 tr. ; cm.
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000ui#4500
00125515
00239
004AF15A7A6-7C76-42BA-8CD2-6D34359E65BA
005202404061524
008081223s0000 vm| vie
0091 0
039|y20240406152434|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |bD582 - B931
100 |aDimitrios, Buhalis
245 |aSmart Hospitality Interconnectivity and Interoperability towards an Ecosystem / |cDimitrios Buhalis, Rosanna Leung
300 |a29 tr. ; |ccm.
691 |aQuản trị khách sạn
691|aQuản trị du lịch và lữ hành
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2024/tháng 4/vũ/6/6thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d0