DDC 338.4791
Tác giả CN Swarbrooke, John
Nhan đề Sustainable tourism management / John Swarbrooke
Thông tin xuất bản New York, NY : CABI, 1999
Mô tả vật lý 240 tr. ; cm.
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000u##4500
00123099
00238
004CB8E11D7-452C-43CF-AA37-C6C6F86B2C9C
005202310081318
008231008s1999 vm eng
0091 0
039|a20231011144147|bvulh|y20231008131831|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a338.4791|bS973 - J653
100 |aSwarbrooke, John
245 |aSustainable tourism management / |cJohn Swarbrooke
260 |aNew York, NY : |bCABI, |c1999
300 |a240 tr. ; |ccm.
691 |aQuản trị khách sạn
691|aQuản trị du lịch và lữ hành
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2023/tháng 10/8/5thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d0