DDC 338.4791
Tác giả CN Lanza, Alessandro
Nhan đề The Economics of Tourism and Sustainable Development / Alessandro Lanza , Anil Markandya, Francesco Pigliaru
Thông tin xuất bản USA : Edward Elgar Publishing, 2005
Mô tả vật lý 325 tr. ; cm.
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000u##4500
00123100
00238
004C4231F7A-6F09-4321-9C1F-0EC2E5322803
005202310111443
008231008s2005 vm eng
0091 0
039|a20231011144400|bvulh|y20231008133525|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a338.4791|bL297 - A371
100 |aLanza, Alessandro
245 |aThe Economics of Tourism and Sustainable Development / |cAlessandro Lanza , Anil Markandya, Francesco Pigliaru
260 |aUSA : |bEdward Elgar Publishing, |c2005
300 |a325 tr. ; |ccm.
691 |aQuản trị khách sạn
691|aQuản trị du lịch và lữ hành
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2023/tháng 10/8/6thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d0