DDC 659
Tác giả CN Zheng, Chuyi
Nhan đề The Emerging Trend of Hotel Total Revenue Management / Chuyi Zheng, Gabor Forgacs
Thông tin xuất bản Journal of Revenue and Pricing Management, 2017
Mô tả vật lý 20 tr. ; cm.
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000ui#4500
00123101
00238
004800D2102-05D4-48A2-A553-E3107A6036D5
005202310081342
008081223s2017 vm| vie
0091 0
039|y20231008134225|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a659|bZ635 - C564
100 |aZheng, Chuyi
245 |aThe Emerging Trend of Hotel Total Revenue Management / |cChuyi Zheng, Gabor Forgacs
260 |bJournal of Revenue and Pricing Management, |c2017
300 |a20 tr. ; |ccm.
691 |aQuản trị khách sạn
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2023/tháng 10/8/7thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d0