DDC 659
Tác giả CN Ramsey, Doug
Nhan đề The importance of location and scale in rural and small town tourism product development : The case of the Canadian Fossil Discovery Centre, Manitoba, Canada / Doug Ramsey, Christopher D. Malcolm
Thông tin xuất bản Canada : The Canadian Geographer, 2017
Mô tả vật lý 16 tr. ; cm.
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000u##4500
00123102
00238
00404DA4EF2-BEEA-4F57-BC3E-DA8427AB14A4
005202310081356
008231008s2017 vm eng
0091 0
039|a20231011144053|bvulh|y20231008135608|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a659|bR183 - D731
100 |aRamsey, Doug
245 |aThe importance of location and scale in rural and small town tourism product development : |bThe case of the Canadian Fossil Discovery Centre, Manitoba, Canada / |cDoug Ramsey, Christopher D. Malcolm
260 |aCanada : |bThe Canadian Geographer, |c2017
300 |a16 tr. ; |ccm.
691 |aQuản trị khách sạn
691|aQuản trị du lịch và lữ hành
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2023/tháng 10/8/8thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d0