DDC 910.019
Tác giả CN Kozak, Metin
Nhan đề Tourist behaviour : an international perspective / edited by, Metin Kozak, Nazmi Kozak
Thông tin xuất bản Wallingford, Oxfordshire, UK : Boston, MA, 2017
Mô tả vật lý 184 tr. ; cm.
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000u##4500
00123103
00238
004C713984D-3F04-48F7-9D9F-12B483612DE6
005202310081419
008231008s2017 vm eng
0091 0
039|a20231011144117|bvulh|y20231008141933|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a910.019 |bK887 - M592
100 |aKozak, Metin
245 |aTourist behaviour : |ban international perspective / |cedited by, Metin Kozak, Nazmi Kozak
260 |aWallingford, Oxfordshire, UK : |bBoston, MA, |c2017
300 |a184 tr. ; |ccm.
691 |aQuản trị khách sạn
691|aQuản trị du lịch và lữ hành
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2023/tháng 10/8/9thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d2