DDC 659
Tác giả CN Hanna, Paul
Nhan đề Tourist destination marketing : from sustainability myopia to memorable experiences / Paul Hanna, Xavier Font, Caroline Scarles, Clare Weeden, Charlotte Harrison
Thông tin xuất bản Journal of Destination Marketing & Management, 2018
Mô tả vật lý 32 tr. ; cm.
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000u##4500
00123104
00238
004E63E6829-179C-4BE8-8B22-027DB8A1FD35
005202310081426
008231008s2018 vm eng
0091 0
039|a20231011144058|bvulh|y20231008142642|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a659|bH243 - P324
100 |aHanna, Paul
245 |aTourist destination marketing : |bfrom sustainability myopia to memorable experiences / |cPaul Hanna, Xavier Font, Caroline Scarles, Clare Weeden, Charlotte Harrison
260 |bJournal of Destination Marketing & Management, |c2018
300 |a32 tr. ; |ccm.
691 |aQuản trị khách sạn
691|aQuản trị du lịch và lữ hành
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2023/tháng 10/8/10thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d0