DDC 808.5
Tác giả CN Thu, Phương
Nhan đề Kỹ năng tổ chức sự kiện và tuyển chọn, tham khảo các bài diễn văn, bài phát biểu dành cho hội nghị, hội thảo và những ngày lễ lớn / Thu Phương
Thông tin xuất bản Hà Nội : NXB Thế Giới, 2021
Mô tả vật lý 391 tr. ; 28 cm.
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(3): 10122005-7
000 00000nam#a2200000ui#4500
00124412
00247
0040C0B1702-734B-4B96-8585-8439664D4BAB
005202401031414
008081223s2021 vm| vie
0091 0
020 |a9786047790883|c395000
039|a20240406105157|bvulh|c|d|y20240103141450|ztamnt
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a808.5|bT532 - P577
100 |aThu, Phương
245 |aKỹ năng tổ chức sự kiện và tuyển chọn, tham khảo các bài diễn văn, bài phát biểu dành cho hội nghị, hội thảo và những ngày lễ lớn / |cThu Phương
260 |aHà Nội : |bNXB Thế Giới, |c2021
300 |a391 tr. ; |c28 cm.
691 |aQuản trị du lịch và lữ hành
691|aQuản trị khách sạn
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(3): 10122005-7
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2024/tháng 1/tam/3.1.24/09thumbimage.jpg
890|a3|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Item Location Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10122005 Kho sách chuyên ngành 808.5 T532 - P577 Quản trị du lịch và lữ hành 1
2 10122006 Kho sách chuyên ngành 808.5 T532 - P577 Quản trị du lịch và lữ hành 2
3 10122007 Kho sách chuyên ngành 808.5 T532 - P577 Quản trị du lịch và lữ hành 3

Không có liên kết tài liệu số nào