DDC 305.809597
Tác giả CN Vương, Xuân Tình
Tác giả TT Viện hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam. Viện Dân tộc học
Nhan đề Các dân tộc ở Việt Nam. Tập 4, Quyển 2, Nhóm ngôn ngữ Hán và Mã Lai Đa Đảo / Vương Xuân Tình, Lý Hành Sơn, Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Thị Thu, Lê Thị Thỏa
Lần xuất bản Xuất bản lần thứ 2, có chỉnh sửa, bổ sung
Thông tin xuất bản H. : Chính trị Quốc gia, 2020
Mô tả vật lý 963 tr. ; cm.
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(3): 10122049-51
000 00000nam#a2200000ui#4500
00124429
00247
00494C1EE75-8A80-44F8-9BED-FD8EF28EB15D
005202401031652
008081223s2020 vm| vie
0091 0
020 |a9786045755389|c417000
039|a20240103165303|bvulh|y20240103165155|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a305.809597|bV994 - T588
100 |aVương, Xuân Tình
110 |aViện hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam. Viện Dân tộc học
245 |aCác dân tộc ở Việt Nam. |nTập 4, Quyển 2, |pNhóm ngôn ngữ Hán và Mã Lai Đa Đảo / |cVương Xuân Tình, Lý Hành Sơn, Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Thị Thu, Lê Thị Thỏa
250 |aXuất bản lần thứ 2, có chỉnh sửa, bổ sung
260 |aH. : |bChính trị Quốc gia, |c2020
300 |a963 tr. ; |ccm.
691 |aQuản trị du lịch và lữ hành
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(3): 10122049-51
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2024/tháng 1/3 vu/19thumbimage.jpg
890|a3|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Item Location Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10122049 Kho sách chuyên ngành 305.809597 V994 - T588 Quản trị du lịch và lữ hành 1
2 10122050 Kho sách chuyên ngành 305.809597 V994 - T588 Quản trị du lịch và lữ hành 2
3 10122051 Kho sách chuyên ngành 305.809597 V994 - T588 Quản trị du lịch và lữ hành 3

Không có liên kết tài liệu số nào