DDC 305.809597
Tác giả CN Vương, Xuân Tình
Tác giả TT Viện hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam. Viện Dân tộc học
Nhan đề Các dân tộc ở Việt Nam. Tập 3, Quyển 2, Nhóm ngôn ngữ Môn Khơ me / Vương Xuân Tình, Đoàn Việt, Lê Trần Quyên, Nông Bằng Nguyên, Lê Minh Anh
Lần xuất bản Xuất bản lần thứ 2, có chỉnh sửa, bổ sung
Thông tin xuất bản H. : Chính trị Quốc gia, 2020
Mô tả vật lý 763 tr. ; cm.
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(3): 10122061-3
000 00000nam#a2200000ui#4500
00124433
00247
0046D5B3F05-DA87-4F30-A87D-ECEF9BEAA5A8
005202401031720
008081223s2020 vm| vie
0091 0
020 |a9786045755365|c356000
039|y20240103172103|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a305.809597|bV994 - T588
100 |aVương, Xuân Tình
110 |aViện hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam. Viện Dân tộc học
245 |aCác dân tộc ở Việt Nam. |nTập 3, Quyển 2, |pNhóm ngôn ngữ Môn Khơ me / |cVương Xuân Tình, Đoàn Việt, Lê Trần Quyên, Nông Bằng Nguyên, Lê Minh Anh
250 |aXuất bản lần thứ 2, có chỉnh sửa, bổ sung
260 |aH. : |bChính trị Quốc gia, |c2020
300 |a763 tr. ; |ccm.
691 |aQuản trị du lịch và lữ hành
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(3): 10122061-3
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2024/tháng 1/3 vu/23thumbimage.jpg
890|a3|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Item Location Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10122061 Kho sách chuyên ngành 305.809597 V994 - T588 Quản trị du lịch và lữ hành 1
2 10122062 Kho sách chuyên ngành 305.809597 V994 - T588 Quản trị du lịch và lữ hành 2
3 10122063 Kho sách chuyên ngành 305.809597 V994 - T588 Quản trị du lịch và lữ hành 3

Không có liên kết tài liệu số nào