DDC 398.4109597
Tác giả CN Thuận, Phước
Nhan đề Phong tục dân gian : Nghi lễ thờ Mẫu / Thuận Phước
Thông tin xuất bản H. : Hồng Đức, 2022
Mô tả vật lý 199 tr. ; 24 cm.
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(3): 10121985-7
000 00000nam#a2200000ui#4500
00124403
00248
0048B813C52-F865-41AA-AFAB-759785AF708C
005202401031326
008081223s2022 vm| vie
0091 0
020 |a9786043280852|c88000
039|y20240103132649|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a398.4109597|bT532 - P577
100 |aThuận, Phước
245 |aPhong tục dân gian : |bNghi lễ thờ Mẫu / |cThuận Phước
260 |aH. : |bHồng Đức, |c2022
300 |a199 tr. ; |c24 cm.
691 |aQuản trị du lịch và lữ hành
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(3): 10121985-7
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2024/tháng 1/3 vu/10thumbimage.jpg
890|a3|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Item Location Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10121985 Kho sách chuyên ngành 398.4109597 T532 - P577 Quản trị du lịch và lữ hành 1
2 10121986 Kho sách chuyên ngành 398.4109597 T532 - P577 Quản trị du lịch và lữ hành 2
3 10121987 Kho sách chuyên ngành 398.4109597 T532 - P577 Quản trị du lịch và lữ hành 3

Không có liên kết tài liệu số nào