DDC 001.420711
Tác giả CN Vũ, Cao Đàm
Nhan đề Giáo trình phương pháp luận nghiên cứu khoa học : Tái bản lần thứ 14 / Vũ Cao Đàm
Thông tin xuất bản Hà Nội : Giáo dục Việt Nam, 2023
Mô tả vật lý 205 tr. ; 24 cm.
Tóm tắt Trình bày khái niệm, đặc điểm và phương pháp thực hiện nghiên cứu khoa học, trình tự logic của nghiên cứu khoa học, thu thập và xử lý thông tin. Trình bày luận điểm khoa học, tổ chức thực hiện đề tài, cơ sở đạo đức khoa học và đánh giá nghiên cứu khoa học
Từ khóa tự do Nghiên cứu khoa học
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Phương pháp luận
Từ khóa tự do Quan hệ quốc tế
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(3): 10122327-9
000 00000nam#a2200000ui#4500
00124924
00245
004129DF010-9D18-45C4-8F48-E74CF2EDB9CC
005202401200844
008081223s2023 vm| vie
0091 0
020|c75000
039|y20240120084450|zvulh
041 |avie
082 |a001.420711|bV986 - Đ154
100 |aVũ, Cao Đàm
245 |aGiáo trình phương pháp luận nghiên cứu khoa học : |bTái bản lần thứ 14 / |cVũ Cao Đàm
260 |aHà Nội : |bGiáo dục Việt Nam, |c2023
300 |a205 tr. ; |c24 cm.
520 |aTrình bày khái niệm, đặc điểm và phương pháp thực hiện nghiên cứu khoa học, trình tự logic của nghiên cứu khoa học, thu thập và xử lý thông tin. Trình bày luận điểm khoa học, tổ chức thực hiện đề tài, cơ sở đạo đức khoa học và đánh giá nghiên cứu khoa học
653 |aNghiên cứu khoa học
653 |aGiáo trình
653 |aPhương pháp luận
653|aQuan hệ quốc tế
691|aQuản trị khách sạn
691|aLogistics và Quản lý chuỗi cung ứng
691|aQuản trị du lịch và lữ hành
691|aTâm lý học
691|aQuan hệ quốc tế
691|aThiết kế đồ họa
691|aNgôn ngữ anh
691|aTruyền thông đa phương tiện
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(3): 10122327-9
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2020/tháng 11-2020/28112020v/8thumbimage.jpg
890|a3|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Item Location Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10122327 Kho sách chuyên ngành 001.420711 V986 - Đ154 Giáo trình 1
2 10122328 Kho sách chuyên ngành 001.420711 V986 - Đ154 Giáo trình 2
3 10122329 Kho sách chuyên ngành 001.420711 V986 - Đ154 Giáo trình 3

Không có liên kết tài liệu số nào