DDC 658.4012
Tác giả CN Morden, Tony
Nhan đề dịch innovative business textbooks
Nhan đề Principles of management / Tony Morden
Lần xuất bản 2nd edition
Thông tin xuất bản UK : Routledge, 2004
Mô tả vật lý 576 tr. ; cm.
Từ khóa tự do Strategic planning
Địa chỉ HIU 1Kho sách ngoại văn(1): 10201942
000 00000nam#a2200000u##4500
00125064
00248
00488B3AA72-A5A1-4D2F-B90E-7BC7AA29BB65
005202401260759
008230204s2004 vm eng
0091 0
020|a9781032022505|c1195000
039|a20240406105203|bvulh|c|d|y20240126075947|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a658.4012|bM834 - T667
100 |aMorden, Tony
242|binnovative business textbooks
245 |aPrinciples of management / |cTony Morden
250 |a2nd edition
260 |aUK : |bRoutledge, |c2004
300 |a576 tr. ; |ccm.
653 |aStrategic planning
691 |aQuản trị du lịch và lữ hành
691|aQuản trị khách sạn
852|aHIU 1|bKho sách ngoại văn|j(1): 10201942
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2024/tháng 1/26/2thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Item Location Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10201942 Kho sách ngoại văn 658.4012 M834 - T667 Quản trị du lịch và lữ hành 1

Không có liên kết tài liệu số nào