DDC 338.4791
Tác giả CN Roday, Sunetra
Nhan đề Tourism operations and management / Sunetra Roday, Archana Biwal, Vandana Joshi
Thông tin xuất bản New Delhi : Oxford Univ. Pr., 2009
Mô tả vật lý 502 tr. ; cm.
Tác giả(bs) CN Joshi, Vandana
Địa chỉ HIU 1Kho sách ngoại văn(1): 10202017
000 00000nam#a2200000u##4500
00125197
00248
00414282ED2-6E77-4F2A-9FB9-58CD1EB6A9E9
005202402270918
008240227s2009 vm eng
0091 0
020 |a0198060017|c1472000
039|a20240227091857|bvulh|y20240227091828|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a338.4791|bR685 - S958
100 |aRoday, Sunetra
245 |aTourism operations and management / |cSunetra Roday, Archana Biwal, Vandana Joshi
260 |aNew Delhi : |bOxford Univ. Pr., |c2009
300 |a502 tr. ; |ccm.
691 |aQuản trị du lịch và lữ hành
700 |aJoshi, Vandana
852|aHIU 1|bKho sách ngoại văn|j(1): 10202017
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2024/tháng 2/27/4thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Item Location Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10202017 Kho sách ngoại văn 338.4791 R685 - S958 Quản trị du lịch và lữ hành 1

Không có liên kết tài liệu số nào