DDC 610.15192
Tác giả CN Lưu, Ngọc Hoạt
Tác giả TT Trường Đại học Y Hà Nội. Viện đào tạo y học dự phòng và y tế công cộng. Bộ môn thống kê, tin học y học
Nhan đề Thống kê y học cơ bản : giáo trình dùng cho đào tạo bác sĩ y học dự phòng và cửa nhân y tế công cộng / PGS.TS. Lưu Ngọc Hoạt, TS. Lê Văn Hợi, TS. Phạm Ngân Giang, TS. Nguyễn Văn Huy
Thông tin xuất bản H. :, 2013
Mô tả vật lý 349 tr. ; cm.
000 00000nam#a2200000u##4500
00125617
00214
004C2DAB3B3-358D-499B-8296-2AE8F329216B
005202404121742
008231031s2013 vm eng
0091 0
039|y20240412174227|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a610.15192|bL975 - H679
100 |aLưu, Ngọc Hoạt
110 |aTrường Đại học Y Hà Nội. Viện đào tạo y học dự phòng và y tế công cộng. Bộ môn thống kê, tin học y học
245 |aThống kê y học cơ bản : |bgiáo trình dùng cho đào tạo bác sĩ y học dự phòng và cửa nhân y tế công cộng / |cPGS.TS. Lưu Ngọc Hoạt, TS. Lê Văn Hợi, TS. Phạm Ngân Giang, TS. Nguyễn Văn Huy
260 |aH. :, |c2013
300 |a349 tr. ; |ccm.
691 |aY đa khoa
691|aRăng hàm mặt
691|aKỹ thuật xét nghiệm y học
691|aHộ sinh
691|aDược
691|aĐiều dưỡng
691|aY học cổ truyền
691|aVật lý trị liệu - phục hồi chức năng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2024/tháng 4/vũ/12/15thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d0