DDC 616.994042
Tác giả CN Lương, Thị Lan Anh
Tác giả TT Trường Đại học Y Hà Nội. Bộ môn Y sinh học - Di truyền
Nhan đề Di truyền Y học: Nguyên lý di truyền ung thư : Sách dùng cho đào tạo sau đại học / PGS.TS.BS. Lương Thị Lan Anh, PGS.TS.BS. Phạm Cẩm Phương, TS.BS. Vũ Thị Hà, TS.BS. Vũ Thị Huyền
Thông tin xuất bản H. : Y học, 2023
Mô tả vật lý 322 tr. ; cm.
000 00000nam#a2200000u##4500
00125726
00214
004C2AD01D0-4614-4FF5-9E90-BEABE047E3BA
005202404231351
008231031s2023 vm eng
0091 0
039|y20240423135127|zhoaitm
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a616.994042|bL964 - A596
100 |aLương, Thị Lan Anh
110 |aTrường Đại học Y Hà Nội. Bộ môn Y sinh học - Di truyền
245 |aDi truyền Y học: Nguyên lý di truyền ung thư : |bSách dùng cho đào tạo sau đại học / |cPGS.TS.BS. Lương Thị Lan Anh, PGS.TS.BS. Phạm Cẩm Phương, TS.BS. Vũ Thị Hà, TS.BS. Vũ Thị Huyền
260 |aH. : |bY học, |c2023
300 |a322 tr. ; |ccm.
691 |aY đa khoa
691|aRăng hàm mặt
691|aKỹ thuật xét nghiệm y học
691|aHộ sinh
691|aDược
691|aĐiều dưỡng
691|aY học cổ truyền
691|aVật lý trị liệu - phục hồi chức năng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2024/tháng 4/vũ/23/5thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d0