• Giáo TrìnhY đa khoa
  • 618.97 N576 - T161
    Giáo trình giảng dạy đại học và sau đại học Hội chứng lão hóa /

DDC 618.97
Tác giả CN Nguyễn, Văn Tân
Tác giả TT Đại học Y dược TP.HCM. Bộ môn lão khoa
Nhan đề Giáo trình giảng dạy đại học và sau đại học Hội chứng lão hóa / PGS.TS.BS. Nguyễn Văn Tân, PGS.TS.BS. Nguyễn Văn Trí, GS.TS.BS. Võ Thành Nhân
Thông tin xuất bản H. : Y học, 2024
Mô tả vật lý 351 tr. ; cm.
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000ui#4500
00125746
00214
0040DF0B69C-CB34-4DC4-9006-81CFBE81751A
005202404250855
008081223s2024 vm| vie
0091 0
039|y20240425085547|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a618.97|bN576 - T161
100 |aNguyễn, Văn Tân
110 |aĐại học Y dược TP.HCM. Bộ môn lão khoa
245 |aGiáo trình giảng dạy đại học và sau đại học Hội chứng lão hóa / |cPGS.TS.BS. Nguyễn Văn Tân, PGS.TS.BS. Nguyễn Văn Trí, GS.TS.BS. Võ Thành Nhân
260 |aH. : |bY học, |c2024
300 |a351 tr. ; |ccm.
691 |aY đa khoa
691|aĐiều dưỡng
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2024/tháng 4/vũ/25/1thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d0