DDC 351
Tác giả TT Bộ Y tế
Nhan đề Quyết định Số 183/QĐ-BYT : Quyết định về việc ban hành hướng dẫn chăm sóc giảm nhẹ / Bộ Y tế
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2022
Mô tả vật lý 77 tr. ; cm.
Từ khóa tự do Chăm sóc giảm nhẹ
Từ khóa tự do Hướng dẫn chăm sóc
Từ khóa tự do Quyết định Số 183
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000ui#4500
00125810
00219
0049A6A97C0-9A6D-41EC-B9D8-6BACBBF0FFB3
005202405081703
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|y20240508170404|ztanht
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a351|bB662
110 |aBộ Y tế
245 |aQuyết định Số 183/QĐ-BYT : |bQuyết định về việc ban hành hướng dẫn chăm sóc giảm nhẹ / |cBộ Y tế
260 |aHà Nội, |c2022
300 |a77 tr. ; |ccm.
653 |aChăm sóc giảm nhẹ
653 |aHướng dẫn chăm sóc
653 |aQuyết định Số 183
691 |aĐiều dưỡng
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/e-book/2024/tan/ebook/điều dưỡng/bia/15thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d1