DDC 616.1
Tác giả CN Đặng, Huy Quốc Thịnh
Nhan đề Đại cương chăm sóc giảm nhẹ : Dành cho điều dưỡng / TS.BS. Đặng Huy Quốc Thịnh; TS.BS. Phạm Xuân Dũng
Thông tin xuất bản Y học, 2020
Mô tả vật lý 252 tr. ; cm.
Từ khóa tự do Chăm sóc giảm nhẹ
Từ khóa tự do Điều dưỡng
Tác giả(bs) CN Phạm, Xuân Dũng
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000ui#4500
00125814
00219
004546FAA1D-BC99-41BF-90C9-AA5A22936E1D
005202405091748
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|y20240509174812|ztanht
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a616.1|bD182 - T443
100 |aĐặng, Huy Quốc Thịnh
245 |aĐại cương chăm sóc giảm nhẹ : |bDành cho điều dưỡng / |cTS.BS. Đặng Huy Quốc Thịnh; TS.BS. Phạm Xuân Dũng
260 |bY học, |c2020
300 |a252 tr. ; |ccm.
653 |aChăm sóc giảm nhẹ
653 |aĐiều dưỡng
691 |aĐiều dưỡng
700 |aPhạm, Xuân Dũng
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/e-book/2024/tan/ebook/điều dưỡng/bia/17thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d1