DDC 616.1
Tác giả CN Phạm, Mạnh Hùng
Tác giả TT Đại học Y Hà Nội – Bộ môn Tim mạch
Nhan đề Điều dưỡng trong tim mạch / PGS.TS. Phạm Mạnh Hùng
Thông tin xuất bản Hà Nội : Y học, 2019
Mô tả vật lý 233 tr. ; cm.
Từ khóa tự do Tim mạch
Từ khóa tự do Điều dưỡng
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000ui#4500
00125828
00219
0042F51304F-29C6-4383-BA65-15BEB108E390
005202405101534
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|y20240510153435|ztanht
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a616.1|bP534 - H936
100 |aPhạm, Mạnh Hùng
110 |aĐại học Y Hà Nội – Bộ môn Tim mạch
245 |aĐiều dưỡng trong tim mạch / |cPGS.TS. Phạm Mạnh Hùng
260 |aHà Nội : |bY học, |c2019
300 |a233 tr. ; |ccm.
653 |aTim mạch
653 |aĐiều dưỡng
691 |aĐiều dưỡng
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/e-book/2024/tan/ebook/điều dưỡng/bia/19thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d1