DDC 616.12
Tác giả CN Lê, Thị Bình
Nhan đề Điều dưỡng các bệnh nội khoa. Dành cho sinh viên đại học điều dưỡng / Tập 1 : PGS.TS. Lê Thị Bình; TS. Nguyễn Văn Chi (Đồng Ch.b); PGS.TS. Nguyễn Đạt Anh
Thông tin xuất bản Giáo dục Việt Nam, 2017
Mô tả vật lý 167 tr. ; cm.
Từ khóa tự do Bệnh nội khoa
Từ khóa tự do Điều dưỡng
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Văn Chi
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Đạt Anh
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000ui#4500
00125840
00219
004D33D3D7E-65C9-464E-93C3-7FDF3FEB24C3
005202405151313
008081223s2017 vm| vie
0091 0
039|y20240515131337|ztanht
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a616.12|bL433 - B613
100 |aLê, Thị Bình
245 |aĐiều dưỡng các bệnh nội khoa. |nTập 1 : |bDành cho sinh viên đại học điều dưỡng / |cPGS.TS. Lê Thị Bình; TS. Nguyễn Văn Chi (Đồng Ch.b); PGS.TS. Nguyễn Đạt Anh
260 |bGiáo dục Việt Nam, |c2017
300 |a167 tr. ; |ccm.
653 |aBệnh nội khoa
653 |aĐiều dưỡng
691 |aĐiều dưỡng
700 |aNguyễn, Văn Chi
700|aNguyễn, Đạt Anh
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/e-book/2024/tan/ebook/điều dưỡng/bia/20thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d1