DDC 616.123
Tác giả CN Nguyễn, Thị Diệu Thúy
Tác giả TT Đại học Y Hà Nội – Bộ môn Y học gia đình
Nhan đề Một số vấn đề sức khỏe trẻ em thường gặp tại cộng đồng / PGS.TS. Nguyễn Thị Diệu Thúy; PGS.TS. Nguyễn Phương Hoa (Đồng Ch.b); và Cộng sự
Thông tin xuất bản Hà Nội : Y học, 2017
Mô tả vật lý 255 tr. ; cm.
Từ khóa tự do Vấn đề sức khỏe
Từ khóa tự do Sức khỏe trẻ em
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Phương Hoa
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000ui#4500
00125841
00219
0045602A4A2-E457-4B29-A86E-FCB865FDB6CC
005202405151326
008081223s2017 vm| vie
0091 0
039|y20240515132638|ztanht
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a616.123|bN576 - T547
100 |aNguyễn, Thị Diệu Thúy
110 |aĐại học Y Hà Nội – Bộ môn Y học gia đình
245 |aMột số vấn đề sức khỏe trẻ em thường gặp tại cộng đồng / |cPGS.TS. Nguyễn Thị Diệu Thúy; PGS.TS. Nguyễn Phương Hoa (Đồng Ch.b); và Cộng sự
260 |aHà Nội : |bY học, |c2017
300 |a255 tr. ; |ccm.
653 |aVấn đề sức khỏe
653 |aSức khỏe trẻ em
691 |aĐiều dưỡng
700 |aNguyễn, Phương Hoa
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/e-book/2024/tan/ebook/điều dưỡng/bia/21thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d1