DDC 613.20711
Tác giả CN Phạm, Văn Phú
Tác giả TT Đại học Y Hà Nội
Nhan đề Dinh dưỡng cơ sở : Giáo trình dành cho cử nhân dinh dưỡng / PGS.TS. Phạm Văn Phú; PGS.TS. Lê Danh Tuyên (Đồng Ch.b); và Cộng sự
Thông tin xuất bản Hà Nội : Y học, 2016
Mô tả vật lý 303 tr. ; cm.
Từ khóa tự do Dinh dưỡng cơ sở
Từ khóa tự do Dinh dưỡng
Tác giả(bs) CN Lê, Danh Tuyên
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000ui#4500
00125853
00219
0043CBAEF67-C8F2-4C89-BD7C-B0EBB05B5CD6
005202405161736
008081223s2016 vm| vie
0091 0
039|y20240516173609|ztanht
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a613.20711|bP534 - P577
100 |aPhạm, Văn Phú
110 |aĐại học Y Hà Nội
245 |aDinh dưỡng cơ sở : |bGiáo trình dành cho cử nhân dinh dưỡng / |cPGS.TS. Phạm Văn Phú; PGS.TS. Lê Danh Tuyên (Đồng Ch.b); và Cộng sự
260 |aHà Nội : |bY học, |c2016
300 |a303 tr. ; |ccm.
653 |aDinh dưỡng cơ sở
653 |aDinh dưỡng
691 |aĐiều dưỡng
700 |aLê, Danh Tuyên
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/e-book/2024/tan/ebook/điều dưỡng/bia/23thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d1