DDC 616.001
Tác giả CN Lê, Thị Hương
Tác giả TT Đại học Y Hà Nội
Nhan đề Thực hành dinh dưỡng cộng đồng : Giáo trình dành cho cử nhân dinh dưỡng / PGS.TS. Lê Thị Hương; TS. Trịnh Bảo Ngọc (Đồng Ch.b); và Cộng sự
Thông tin xuất bản Hà Nội : Y học, 2016
Mô tả vật lý 184 tr. ; cm.
Từ khóa tự do Dinh dưỡng cộng đồng
Từ khóa tự do Thực hành
Tác giả(bs) CN Trịnh, Bảo Ngọc
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000ui#4500
00125854
00219
004684A64A5-78D7-4D5E-B34D-961A59E09516
005202405161806
008081223s2016 vm| vie
0091 0
039|y20240516180628|ztanht
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a616.001|bL433 - H957
100 |aLê, Thị Hương
110 |aĐại học Y Hà Nội
245 |aThực hành dinh dưỡng cộng đồng : |bGiáo trình dành cho cử nhân dinh dưỡng / |cPGS.TS. Lê Thị Hương; TS. Trịnh Bảo Ngọc (Đồng Ch.b); và Cộng sự
260 |aHà Nội : |bY học, |c2016
300 |a184 tr. ; |ccm.
653 |aDinh dưỡng cộng đồng
653 |aThực hành
691 |aĐiều dưỡng
700 |aTrịnh, Bảo Ngọc
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/e-book/2024/tan/ebook/điều dưỡng/bia/24thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d1