DDC 615.3210711
Tác giả TT Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng. Khoa dược. Bộ môn dược liệu - thực vật
Nhan đề Giáo trình thực hành thực vật dược : Tài liệu dùng cho đào tạo dược sĩ đại học / Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng. Khoa dược. Bộ môn dược liệu - thực vật
Thông tin xuất bản 2023
Mô tả vật lý 17 tr. ; cm.
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000ui#4500
00125740
00222
0049CBBEAFD-BD15-4B5C-A3B8-7D6EB3CC0495
005202404241033
008081223s2023 vm| vie
0091 0
039|y20240424103327|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a615.3210711|bT871 - Đ132
110 |aTrường Đại học Quốc tế Hồng Bàng. Khoa dược. Bộ môn dược liệu - thực vật
245 |aGiáo trình thực hành thực vật dược : |bTài liệu dùng cho đào tạo dược sĩ đại học / |cTrường Đại học Quốc tế Hồng Bàng. Khoa dược. Bộ môn dược liệu - thực vật
260 |c2023
300 |a17 tr. ; |ccm.
691 |aDược
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2024/tháng 4/vũ/24/8thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d0