DDC 615.3210712
Tác giả CN Võ, Thị Bạch Tuyết
Tác giả TT Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng. Khoa Dược. Bộ môn bào chế
Nhan đề Giáo trình Lý thuyết dược liệu 1 : dùng cho học viên đại học / TS. Võ Thị Bạch Tuyết, ThS. Lý Tú Loan, ThS. Huỳnh Lời
Thông tin xuất bản TP.HCM, 2017
Mô tả vật lý 190 tr. ; cm.
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000ui#4500
00125724
00222
004B5362C7F-D9D8-45C2-8DCD-623BA423C1A9
005202404231044
008081223s2017 vm| vie
0091 0
039|y20240423104427|zhoaitm
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a615.3210712|bV872 - T968
100 |aVõ, Thị Bạch Tuyết
110 |aTrường Đại học Quốc tế Hồng Bàng. Khoa Dược. Bộ môn bào chế
245 |aGiáo trình Lý thuyết dược liệu 1 : |bdùng cho học viên đại học / |cTS. Võ Thị Bạch Tuyết, ThS. Lý Tú Loan, ThS. Huỳnh Lời
260 |aTP.HCM, |c2017
300 |a190 tr. ; |ccm.
691 |aDược
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2024/tháng 4/vũ/23/3thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d0