DDC 615.3210712
Tác giả CN Phùng, Đức Truyền
Tác giả TT Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng
Nhan đề Giáo trình các hệ thống trị liệu : dùng cho đào tạo dược sĩ đại học và sau đại học / TS.DS. Phùng Đức Truyền
Thông tin xuất bản TP.HCM, 2024
Mô tả vật lý 348 tr. ; cm.
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000ui#4500
00125725
00222
0048FFFA735-FD06-42CE-A9FF-BAA45071C0F8
005202404231103
008081223s2024 vm| vie
0091 0
039|y20240423110404|zhoaitm
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a615.3210712|bP577 - T874
100 |aPhùng, Đức Truyền
110 |aTrường Đại học Quốc tế Hồng Bàng
245 |aGiáo trình các hệ thống trị liệu : |bdùng cho đào tạo dược sĩ đại học và sau đại học / |cTS.DS. Phùng Đức Truyền
260 |aTP.HCM, |c2024
300 |a348 tr. ; |ccm.
691 |aDược
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2024/tháng 4/vũ/23/4thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d0