DDC 547.0071
Tác giả TT Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng. Khoa dược. Bộ môn hóa hữu cơ
Nhan đề Thực hành hóa hữu cơ : hệ đại học / Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng. Khoa dược. Bộ môn hóa hữu cơ
Thông tin xuất bản 2024
Mô tả vật lý 59 tr. ; cm.
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000ui#4500
00125738
00222
0042FEBCBEF-7B0E-471A-B1B3-240CBFF945F6
005202404241010
008081223s2024 vm| vie
0091 0
039|y20240424101052|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a547.0071|bT871 - Đ132
110 |aTrường Đại học Quốc tế Hồng Bàng. Khoa dược. Bộ môn hóa hữu cơ
245 |aThực hành hóa hữu cơ : |bhệ đại học / |cTrường Đại học Quốc tế Hồng Bàng. Khoa dược. Bộ môn hóa hữu cơ
260 |c2024
300 |a59 tr. ; |ccm.
691 |aDược
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2024/tháng 4/vũ/24/6thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d0