• Giáo TrìnhDược
  • 615.10287 Đ584 - G433
    Giáo trình kiểm nghiệm dược phẩm, mỹ phẩm và thực phẩm /

DDC 615.10287
Tác giả CN Đinh, Thị Trường Giang
Nhan đề Giáo trình kiểm nghiệm dược phẩm, mỹ phẩm và thực phẩm / TS. Đinh Thị Trường Giang, TS. Mai Thị Thanh Huyền
Thông tin xuất bản Vinh : Đại học Vinh, 2016
Mô tả vật lý 339 tr. ; cm.
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000ui#4500
00125739
00222
004AC36E95A-82D2-4E94-B131-4A803B94BC14
005202404241025
008081223s2016 vm| vie
0091 0
039|y20240424102535|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a615.10287|bĐ584 - G433
100 |aĐinh, Thị Trường Giang
245 |aGiáo trình kiểm nghiệm dược phẩm, mỹ phẩm và thực phẩm / |cTS. Đinh Thị Trường Giang, TS. Mai Thị Thanh Huyền
260 |aVinh : |bĐại học Vinh, |c2016
300 |a339 tr. ; |ccm.
691 |aDược
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2024/tháng 4/vũ/24/7thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d0