DDC 616.07
Tác giả CN Phan, Thị Phi Phi
Nhan đề Sách giáo khoa Sinh lý bệnh học : Dành cho sinh viên khối ngành sức khoẻ / GS.TSKH. Phan Thị Phi Phi, PGS.TS. Phạm Đăng Khoa
Lần xuất bản Tái bản lần thứ nhất, có chỉnh sửa và bổ sung
Thông tin xuất bản H. : Y học, 2022
Mô tả vật lý 523 tr. ; cm.
000 00000nam#a2200000u##4500
00125749
00214
004548E6A59-4E82-42A8-A636-E8EF1F6F2A8E
005202404251102
008231031s2022 vm eng
0091 0
039|a20240425110304|bvulh|y20240425110254|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a616.07|bP535 - P543
100 |aPhan, Thị Phi Phi
245 |aSách giáo khoa Sinh lý bệnh học : |bDành cho sinh viên khối ngành sức khoẻ / |cGS.TSKH. Phan Thị Phi Phi, PGS.TS. Phạm Đăng Khoa
250 |aTái bản lần thứ nhất, có chỉnh sửa và bổ sung
260 |aH. : |bY học, |c2022
300 |a523 tr. ; |ccm.
691 |aY đa khoa
691|aRăng hàm mặt
691|aKỹ thuật xét nghiệm y học
691|aHộ sinh
691|aDược
691|aĐiều dưỡng
691|aY học cổ truyền
691|aVật lý trị liệu - phục hồi chức năng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2024/tháng 4/vũ/25/4thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d9