DDC 543.071
Tác giả TT Đại học Quốc tế Hồng Bàng
Nhan đề Giáo trình thực hành hóa phân tích / Đại học Quốc tế Hồng Bàng
Thông tin xuất bản Tp.HCM
Mô tả vật lý 56 tr. ; cm.
Từ khóa tự do Thực hành
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Hóa phân tích
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000ui#4500
00125730
00223
004FBC56C93-125E-4967-AD84-FB015B149246
005202404231441
008081223s0000 vm| vie
0091 0
039|y20240423144119|ztanht
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a543.071|bD132
110 |aĐại học Quốc tế Hồng Bàng
245 |aGiáo trình thực hành hóa phân tích / |cĐại học Quốc tế Hồng Bàng
260 |aTp.HCM
300 |a56 tr. ; |ccm.
653 |aThực hành
653 |aGiáo trình
653 |aHóa phân tích
691 |aDược
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/e-book/2024/tan/ebook/dược/bia/09thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d1