DDC 610.71
Tác giả CN Phạm, Thị Minh Đức
Nhan đề Sư phạm y học thực hành : Dùng cho đào tạo giáo viên các trường đại học, cao đẳng, trung học y tế và các cơ sở đào tạo liên tục / GS.TS. Phạm Thị Minh Đức, PGS.TS. Đinh Hữu Dung, PGS.TS. Nguyễn Văn Hiến, PGS.TS. Lê Thu Hòa
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 5
Thông tin xuất bản H. : Y học, 2022
Mô tả vật lý 497 tr. ; cm.
000 00000nam#a2200000u##4500
00125748
00215
0049CA7B8C3-A125-4C0C-A217-A4C1F2C46ECD
005202404251035
008231031s2022 vm eng
0091 0
039|y20240425103509|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a610.71|bP534 - Đ822
100 |aPhạm, Thị Minh Đức
245 |aSư phạm y học thực hành : |bDùng cho đào tạo giáo viên các trường đại học, cao đẳng, trung học y tế và các cơ sở đào tạo liên tục / |cGS.TS. Phạm Thị Minh Đức, PGS.TS. Đinh Hữu Dung, PGS.TS. Nguyễn Văn Hiến, PGS.TS. Lê Thu Hòa
250 |aTái bản lần thứ 5
260 |aH. : |bY học, |c2022
300 |a497 tr. ; |ccm.
691 |aY đa khoa
691|aRăng hàm mặt
691|aKỹ thuật xét nghiệm y học
691|aHộ sinh
691|aDược
691|aĐiều dưỡng
691|aY học cổ truyền
691|aVật lý trị liệu - phục hồi chức năng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2024/tháng 4/vũ/25/3thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d0